İlanlar

S.S.S

 • Firma Analizi Nedir ?

  Müşteri Firma yetkililerinden detaylı bilgi alınır. Şirket kültürü, profil beklentilerini, alım sürecini netleştirir vb. unsurların tespitini yaparız.

 • Aday Profili ve Pozisyon Analizi Nedir ?

  Aday profili ve pozisyon analizi sonrasında en doğru aday havuzunu oluşturmaya  başlarız.Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hızlıca en doğru kaynagımızı kullanırız.Bilkay Aday Havuzu ve diğer kariyer portallarından arayışımızı başlatırız.Gerekli hallerde müşteri beklentilerini karşılayan uygun formda ilanlarımızı çıkarız.

 • Ön Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi Nasıl Olur ?

  Tüm adaylarımızı mutlaka telefon ile merkezimize veya alternatif mülakat noktalarımıza davet ederiz. Telefon mülakatı ile ön bilgilenmeyi sağlarız. Pozisyonun ve adayın niteliğine göre grup ve bireysel mülakatları organize ederiz. Vaka çalışması ve role-play'ler içeren grup mülakatlannda ön aşamayı geçen adaylarımızı yetkinlik bazlı bireysel mülakata alırız. Yine pozisyonun gerekleri ve müşteri firmanın talebi doğrultusunda yetenek ve kişilik testlerini uygularız. Test konusunda ülkemizin en deneyimli kuruluşlan ile işbirliği içerisinde uygulamalar yaparız. Yabancı dil gerekliliği olan arayışlarımızda yabancı dilde mülakat ve dil testleri yaparız.

 • Referans Kontrolü Nedir ?

  Müşteri firmanın en son aşamada seçeceği adayların detaylı referans araştırmasını, adayın üst kademesi, insan kaynakları bölümleri veya öğretim görevlilerinden alınacak bilgiler doğrultusunda hazırlar ve yazılı olarak raporlarız.

 • Olumlu Adaylarının Firma'ya Sunumu Nasıl Oluyor ?

  Mülakat, test ve özgeçmiş bilgilerini yazılı raporlar haline getiririz.